Munchmuseet, MM K 4750

MM K 4750, Munchmuseet. Datert 02.06.1925. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2de Juni    Kjære Edvard!
 Takker Dig
hjerteligt for Brevet, som
glædet mig mæget, ja takk
for alt!

    Vi fik jo dei
lige Solskinsdage i Pindsen,
alligevel, Det saae jo ud
til bare  … . Laura var
her 1ste Pindsedag. – Alt
staar jo saa grønt og vak
kert alligevel og

 

      

Fuglene synger som
af al Magt, vi har dem
farende udenfor vore
Vinduer og det er saa mor
somt – Vi har en vakker
Veranda, med svær Udsigt og
en større Balkon, saa
vi har det jo ‹levligt› og stort
Areal at bevæge mig i, som
jeg og benytter mig af i den
deilige Luft. – og Inger
‹har meget hørt› af gode Ting

    
    Mange mange Hilsener Din hengivne
KB