Munchmuseet, MM K 4636

MM K 4636, Munchmuseet. Datert 08.03.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Hjertelig Tak!
Kroner 400 modtaget

    
    Karen Bjølstad

    Inger sender Dig mange
Tak med en
hjertelig Hilsen,
nettop i dette Øieblik kom
hun fra Stationen med

 

      

det store Beløb. – –
og skal med det
samme afsted til Byen
\med Trikken/
saa dette Kort i al Hast
sendes Dig.
  med mange
Hilsener.

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 8de Marts
1918
–.