Munchmuseet, MM K 4589

MM K 4589, Munchmuseet. Datert 06.12.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Jeg takker Dig inderlig for begge
dine Breve. Af det siste, seer
jeg, Du har taget din Bestemmelse,
og som Du selv sier, maatte
jo dette være til hendes Beste.
Jeg har nylig havt Brev fra
hende, – hun talte intet om
Flytningen, men det var et
godlynt Brev. – Nu sendte
jeg hende nylig et Kort og

 

      

fortalte hende, at jeg havde
faaet 200 Kroner af Emil Michelets
Legat. Jeg har ogsaa nylig faaet
100 Kroners Tillæg til David Graahs
Legat. Saa nu har jeg 400 Kr
om Aaret. – Dette viste jeg vilde
glæde hende. Da jeg vidste, der
var en stor Mængde Ansøgere, kom
denne Meddelse, som en stor Overraskelse.
Tænk i disse usikkre vanskelige Tider
hvad det har at sige., – Nu i
December faaer jeg udbetalt 200
Kr af disse to Legater. – Og jeg
glæder mig ogsaa \meget/ for din Skyld..
Du har saa meget at staa i –

 

      

    Du trænger nok en Arbeidshvil,
at Du føler Dig sliten af alt
dette enorme Arbeide \er/ jo saa
selvfølgelig og saamangen Uro. –
Det blier vel opfriskende at
komme til Kragerø en Tur. –
Hvilken voldsom Storm, der har
været, – saamegen Ødelæggelse. – haaper
ikke Du er berørt. – 1914 har da
været et sørgeligt mærk-
bart Aar; – og med hvilke
Forhaabninger gik man ind i dette
Aar. Da kom den sørgelige Krig over
Europa der \bare/ meier ned uafladelig
de bedste kraftigste –

    
    Inger hilser Dig meget,
Hjertelig hilset,

 

      

    
    
    Din heng Karen Bjølstad

Nordstrand d 6 December
1914