Munchmuseet, MM K 4577

MM K 4577, Munchmuseet. Datert 12.01.1914. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren E Munch
    Grimsrød
    Jeløen
    Moss


    
    Kjære E.


    Karl B. er opperert,
der er nu Haab om fuld
Helbredelse. Er det ikke
mærkeligt? – De reiser nu op
i Landet, –

    
    Mange Hilsener fra I
    Din heng. K.B.

12te