Munchmuseet, MM K 4493

MM K 4493, Munchmuseet. Datert 25.11.1901. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
25de November
1901 –    Kjære Edvard!


    Da vi hørte om den
frygtelige Storm, der havde
afstedkommet saamange Ulykker,
vare vi saa bange for Dig,
– men saa fik vi gjennem
Nørregaard høre, at Du
havde sendt Telegram fra
Berlin. – Saa Du undslap
ogsaa den Fare. – Tak
for Brevkortene. Du er nu
igjen kommen paa gamle
Tomter; din Adresse er vel

 

      

kjendt fra før. – Inger har
hentet Uhret dit og Pengene.
– Vil det ikke være slemt for
Dig at undvære Uhret? –
– – Gid Du nu ville faa
det rigtig hyggeligt og godt
i Vinter og være frisk. – Vi
ere friske og har det bra,
Inger har saa passelig Elever
og jeg har fuldt op af Arbeide
med mange Dukker fra Dopheide
og Husfliden og Broderier; –
vi har saa rigelig Fortjeneste; –
og dette er saa tilfredsstillende,
‹nu til› Jul er det især saa
meget. –      Laura er fremdeles
saa interesseret med sine
Baand. – Hun var saa fornøiet

 

      

med Bogen, en Aargang af
Signal, saa nu havde hun
Læsning for en lang Tid; – og
saa skulde hun for Resten af
Pengene kjøbe ‹en› Bog selv.

    – Inger traf forleden
gamle Doctor Grøn, der som
sædvanlig spurgte efter Dig.
– og bad at hilse. – Han
vilde nok gjerne Du skulde
have besøgt ham. – Kanske
Du engang kunde sende
ham dit Visitkort med
Tak for Hilsenen, han
vilde sætte Pris derpaa.

    – Jeg har forresten
intet at fortælle. – Du
har naturligvis norske Blade
og seer, hvorledes Bjørnsen

 

      

kommer i vanskelige
Stillinger, og kan vel ikke
klare sig ud af det. –
Nu kommer han her til Byen
imorgen, hvad mon han da
vil gjøre. –

    – Komunen har tabt ved
Bogtrykker Gundersen en Masse
Penge, – han har nok taget
beregnet sig formeget i
flere Aar. –

    – Vi har ikke endnu
faaet Sne, men noksaa
koldt har det været. –

    – Nu faar jeg slutte for
iaften, det er sent, Inger har
sovet noksaa længe. –

    
    Mange hjertelige Hilsener fra
os begge.
 Din hengivne K. Bjølstad