Munchmuseet, MM K 4395

MM K 4395, Munchmuseet. Datert 13.01.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
13de Januar    Kjære Edvard!


    Saa, Du er nu i
Paris, for et Par Timer
siden kom dit Brev, og
nu skal Inger iformiddag
til Byen og expederer
dette, – der er intet iveien,
– gid Du nu vil blive
ret styrket i Sydfrankrige.
Gud ske Lov, at Du
seer Dig Udvei til at
komme derned – det
er vist det eneste rette.

 

      

    Alt vel her, i al Hast.
    
    Alle hilser  din hengivne
Ka Bjølstad. –