Munchmuseet, MM K 4071

MM K 4071, Munchmuseet. Datert 20.09.1904. Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Højbroplads 7
Kjøbenhavn 20/IX 04    Kjære Munch.


    Jeg er netop kommen hjem fra
en Forretningsreise i Tyskland og
hører at De flere Gange forgjæves
har telefoneret til mig. Skriv
heller et Par Ord, da det falder
lidt vanskeligt at høre i Telefonen
paa den lange Afstand. I Til-
fælde De vil have noget besørget,
staar jeg til Tjeneste og jeg skal
strax pr. Brev underrette Dem
om de forskjellige Ting De
maatte ønske at vide Besked
om. Deres Kuffert etc. beror
hos mig i fuld blodbestænket
Tilstand. Udstillingen antager jeg
vil bringe et nogenlunde Over-
skud. Imorgen gaar jeg ud for
      

at tale med Brandt, saa skal
jeg sende Dem et Kort, hvordan
Sagerne staar.

    I Berlin var jeg oppe og hilsede paa
Casirer, han var fuldstændig enig
med Dem i at lade mig faa
Deres Gravurer. Forresten ventede
han med Længsel Brev fra Dem.
Vi er nu i fuld Gang med Om-
bygninger, om en 2 á 3 Ugers Tid
er vi vel i fuld Orden.

    Jeg har i Berlin kjøbt samtlige Japan-
tryk af Hamsuns Portait. (Pan)
Vil De gjøre mig den Tjeneste at
signere dem?

    Fienden sees ikke mere i Byen.
    
    Mange Hilsener
    Deres
Aug. Mohr