Munchmuseet, MM K 2726

MM K 2726, Munchmuseet. Datert 30.12.1913. Brev fra Albert Kollmann, Walther Rathenau.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvd. Munch
    maleren
    Moss
    Norvegia


    
    Lieber Herr Munch


    Ich freue mich sehr an der Jubel
Nummer von „Kunst og Kultur” Das
ist schön; ich kann auch vom Text
genug verstehn u. studiere fleissig.
Umstehend sehn Sie eine gute
Römische Milch Kur Anstalt
Kommen Sie her, es wird Ihnen gut thun.

    
    Herzlich grüsst Ihr gamle Albert Kollmann
    Viele Grüsse und beste
Neujahrswünsche

    WRathenau

30.12.13.

 

      
[Red.: ]