Munchmuseet, MM K 2362

MM K 2362, Munchmuseet. Datert 26.03.1927. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Viele Grüsse  Elsa Glaser.

 

[Red.: ]

[Red.: ]

[Red.: ]


           

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Hotel de Russie
    Via Babuino
    Rom


    
    Caro maestro!


    Vielen Dank für Ihre
Karte. Auch hier ist es
schön. Und auch hier
sollten Sie sich etwas
aufhalten. Uns würde
es besonders freuen,
weil wir hoffen würden,
mit Ihnen zusammen
zu sein. Vorläufig
bleiben wir hier.

    
    Herzl. Grüße
    Ihr Glaser

Hotel Patria. Via Calzainoli