Munchmuseet, MM K 1968

MM K 1968, Munchmuseet. Datert 02.10.1922. Brev fra Alfred Rütschi.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Venezia ]


           

    
    Nor
    Egr.
    Sig. E. Munch
    pittore
    Skøyen
    presso Kristiania


    Venedig 2 X.22. Sehr geehrter
Herr Munch!
 Als ich mich heute
auf dem Lido sonn Kommentarte, gedachte ich
Ihrer. Hier wären Sie Ihren Ka-
tarrh bald los. Auch zum Zeich-
en & Malen gäbe es Anregung
genug.
  Herzlichen Gruß &
beste Wünsche
 von Ihrem er-
gebenen A. Rütschi.


Donn Kommentarerstag
Abend
Zürich.