Munchmuseet, MM K 1675

MM K 1675, Munchmuseet. Datert 23.10.1902. Brev fra Adolf Paul.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Käre Munch!


    Herr Kollmann war här
han hade beställningar för dig
från Wien och Lübeck. Han
reser söderut om en vecka
och ber dig skrifva till honom
(Café Bauer) när du kommner
och hvar han kan få af dina
raderingar för Wiener Secessio-
nen
, som intressera sig
derför.
\Det blef tvillingar!/

    
    Helsningar
    Din vän
Adolf Paul


4. Luisenplatz
Charlottenburg 23 Okt 1902