Munchmuseet, MM K 1675

MM K 1675, Munchmuseet. Datert 23.10.1902. Brev fra Adolf Paul.