Munchmuseet, MM K 1446

MM K 1446, Munchmuseet. Datert 02.04.1910. Brev fra Jens Thiis, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Nationalgaleriet.

    
2.IV.1910.    Kjære Munch


    Olaf Schou har nu git mig svar. Han er villig til
at erhverve «Døden i værelset» og «Livets dans» og samtidig
beholde «Skrik» for at at skjænke disse 3 billeder til
Nationalgalleriet – forutsat, at han får dem for kr. 6000.
– seks tusen kroner – hvorav den ene halvpart betales straks,
mens resten utbetales om et år.

    Schou ønsker indtil videre bevaret absolut taushet
om kjøpet, da han av private grunde ikke for øieblikket
vil optræde som kjøper eller giver av kunst.

    Jeg vil indstændig henstille til dig, kjære Munch,
at anta dette tilbud og derved sikre disse 3 hovedværker
for vor Nationalgalleri. Overensstemmende med dit
og Schous fælles ønske vil da kjøpet og gaven ikke
bli omtalt eller offentliggjort og billederne indtil videre
– ialfald et halvt års tid – forbli lagret i en kasse
i museets kjælder.

    
    Din ven
Jens Thiis