Munchmuseet, MM K 1441

MM K 1441, Munchmuseet. Datert 12.12.1943. Brev fra Kunstnernes Hus, Kristofer Sinding-Larsen, Jean Heiberg, Wilh. Wangensten, Simon Thorbjørnsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo, 12. desember 1943.    Edvard Munch.


    Direksjonen for Kustnernes Hus sender Dem
sin varmeste hyldest til Deres 80 års dag med takk
for all berikelse innen norsk kunst, evig ung som
De alltid er.

    
    Jean Heiberg.      Kristofer Sinding-Larsen.
Wilh. Wangensten.      Stinius Fredriksen.
Johan Grundt Tanum.      Simon Thorbjørnsen.