Johan Grundt Tanum

Johan Grundt Pedersen Tanum (1891-1978)
Norsk bokhandler og redaktør.

Les mer

Brev fra Johan Grundt Tanum til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1316.   Brev. Datert 08.10.1938. 
«Efter å ha lett endel rundt i arkivar Nygård Nilssens bok «Moderne Norsk Veggmaler» fant jeg på side 53 under en omtale av billedene ved Bergens Børs følgende setninger:» 
Munchmuseet, MM K 1441.   Brev. Datert 12.12.1943. 
«Direksjonen for Kustnernes Hus sender Dem sin varmeste hyldest til Deres 80 års dag med takk for all berikelse innen norsk kunst, evig ung som De alltid er.»