Munchmuseet, MM K 1441

MM K 1441, Munchmuseet. Datert 12.12.1943. Brev fra Kunstnernes Hus, Kristofer Sinding-Larsen, Jean Heiberg, Wilh. Wangensten, Simon Thorbjørnsen.