Munchmuseet, MM K 1429

MM K 1429, Munchmuseet. Datert 02.05.1929. Brev fra Andreas Junge, Christiania Kunstforening.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTFORENINGEN
ST. OLAVS PL. 5.


    
Oslo 2-5-1929.    Hr. Edvard Munch


     Vi tillater oss aa spørre, om De
kunde være villig til aa holde en
utstilling av Deres billeder i løpet
av høsten 1930, først i Stockholm og
derefter i Oslo, formidlet av Kunstfor-
eningen i Oslo
og Sveriges Almänna
Konstförening
, uten utgift for Dem.

    
    For Kunstforeningen i Oslo
Ærbødigst
Andreas Junge
Formann.