Munchmuseet, MM K 1154

MM K 1154, Munchmuseet. Datert 31.10.1922. Brev fra Ragna Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Staffeldts gt. 6
31/10 22    Kjære Edvard Munch,


mange tak for Deres
storartede gave til M.S.
Jeg overgir hende de
penge jeg har uten at
nævne givernes navn.
Det kan godt være,
at hun ikke er saan
helt paa bar bakke

 

      

som jeg først trodde.
Men nu kan hun da
i alfald faa en god
tid her i byen sammen
med gode venner.
Halfdan og Ida Roede
har invitert hende
som gjest nogle dage
til at begynde med.
Hun er svært taknemlig
for altsammen.

    
    Tak igjen!
    Ragna Thiis