Munchmuseet, MM K 917

MM K 917, Munchmuseet. Datert 23.12.1909. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    «Skrubben»
    Kragerø

 

      

    \Hvis Du vil snakke med mig
i juledagene er min telefon
138182 (Beruldsen)
/
    
23/12.-09    Kjære Edvard!


    Gik efterat have telefoneret med Dig
til Wasteson og fortalte ham at det
ikke blev af nogen udstilling denne gang.
Du havde da alt i telefonen underrettet
ham. Saa den sag er iorden.
Gik saa til Hr Lenschow og besaa med
ham Dioramalocalet, han er meget
elskværdig og gav mig localet saa at
sige paa haanden
til over jul, men
han fraraadede os at starte udstillingen
i midten af februar »thi det er da
saa koldt at Dere faar ikke folk
til at komme. Som sagt, tænk
Du paa hvad vi skal gjøre om vi
skulde vente en halv maaneds tid,
nu kan vi jo tale derom i julen,
hr Lenschow har som sagt lovet at
vi skal faa localet \5 uger kr. 200/ paa den tid
Du har sagt, men af velvilje vil
han tilraade os et lidt senere
tids punkt. Jeg undersøgte ovnsforholdene
det er desværre kun en ovn. om
aftenen kan vi faa elektrisk lys. Vil
Du personlig tale med Hr L. er adressen
Actieselskabet Lenschow Karl Johansgd.
41. Jeg kommer \reiser/ altsaa 27 eller 28de herfra

    
    Din Ludvig.