Munchmuseet, MM K 912

MM K 912, Munchmuseet. Datert 21.10.1906. Brev fra Ludvig Ravensberg, Albrecht Schmidt, Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag    Kjære Edvard!


    Tusinde hjærtelige hilsener
fra De to undertegnede
som drikker din skaal
i Champagne, altsaa
din skaal!!!

    
    din hengivne
    Ludvig
    Albrecht Schmidt
    E. Goldstein
    der saa hils.

    Der er vistnok et brev til mig, adressert
enten til Charlottenburg
eller Cafe Bauer.
Bed Portieren paa hotellet
at sende mit brev
til   Henrik Lund.     Nørre alle 49.     Kjøbenhavn. 

      

    
    Maleren Edvard Munch.
    Hotel Hippodrom am Knie
    Carlottenburg. Berlin
    Deutschland