Munchmuseet, MM K 903

MM K 903, Munchmuseet. Datert 16.05.1933. Brev fra Jens Raabe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Underhaugsveien 11b,
d. 16.5.1933.    Kjære hr. Edvard Munch.


    Må jeg få lov til å si
Dem en varm takk for det skjønne
billede av P.A. Munchs gravsted i
den evige stad; det skal for resten
av livet minne mig om den høitids-
stund da jeg stod dernede ved vor
store nasjonalhistorikers siste hvile-
sted.

    De kan ikke tro, kjære hr.
Munch, hvor jeg er glad over at verket
er ført lykkelig i havn, og jeg vet at
De deler gleden.

    Ennu engang: min beste takk
for den kjærkomne gave.

    
    En venlig hilsen fra Deres altid takknemlige
Jens Raabe