Munchmuseet, MM K 845

MM K 845, Munchmuseet. Datert 11.12.1890. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard M … 
    adr. Cafée de la régence
    Paris
    \au nouvell Hopital du Havre/
    \Havre S.  … /

 

      

    
     … ger.
     … rvege

 

      
    
    Kjære Munch.
 Jeg vilde saa gerne sende
Dem en julehilsen iaar, men jeg har jo
ikke anelse om adressen. De kunde gerne
været saa venlig og git mig den. Jeg så
af avisen forleden, at De har ligget syg
i Havre, det gjorde mig meget ondt. –
Idag skal vi ha byens kunstnere hos os
Stenersen, Kielland og en stor maler som
heter Moe, til dagligdags «Klatten». Det vilde
været hyggelig om De ogsaa vilde gjort os

 

      

    den ære. De skulde faa deilige vildænder
og – sluppet og drikke Dem fuld. Ja,
Munch, de faar huske paa at sende
adressen da. Det sandsynligste er vel
at jeg faar denne lappen tilbage.
  Deres hengivne
Aase Nørregaard


Hytta onsdag

    Mand min hilser Dem