Munchmuseet, MM K 844

MM K 844, Munchmuseet. Datert 27.02.1890. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edvard Munch
    Hotel de Champagne
    Rue de Condamine 62
    Paris
    La France

    ‹frc›

 

      

 

      

    Nå, ossen gaar det med malinga Deres,
da Munch? De kunne naa gerne skrive
lidt i mellem, synes jei. Mand min
aa jei snakker saa ofte om Dem, aa
undres paa, hvorledes De har det, aa
om De maler mye morro. Til høst-
udstillingen reiser vi ind, da glæder
jei mig til aa se bilderne Deres. –
 Jeg
har været nokså flittig i vinter, men
resultatet er ikke videre rart. Jeg
vil naa ialfald forsøge at faa noe ind
til høsten, hva det saa blir. –
 Her
er vakkert kan De tro. Baade uten-
for aa inde i hytta. Solen skinner så
deilig aa varmt. Saa naa faar vi
nok vaar inden vi vet ord af det. –
 – – Der er vel deilig i Paris naa
paa denne tid. – Næste aar tænker
jeg mand min aa jei tar os en tur
derned. Jeg glæder mig skrekkelig til
at fraadse i god kunst. Her i Stavanger
kan De \tro/ der ikke er mye godt. I Kunst-
foreningen
er Fritz’s bilder de bedste.
Og da kan  …  De skønne, hvor skit det er.
 – – De Munch, ved De at jei
har et af Deres bedste bilder her i
stua? Nei, De ved det det ikke

 

      

    jei har nemlig staalet det. Det vil si
De glemte det igjen engang hjemme aa
saa har jeg tat det med hit aa sat
det i ramme. Jeg skulde forsøge aa
tegne det, men jeg kan ikke teine. Det
er nemlig et snevær, De har malt hjemme
hos Dem, fra Grynerløkken. Hvis De
vil ha det igjen – saa – faar De
det ikke, for vi er begge saa gla
i det. – Det selvportrættet Deres staar
saa vakkert i en stor sort
ramme. Det er svært godt, De.
Jeg tror ikke De kan male saa godt,
naar De kommer fra Paris. –

Billedhugger Hertzberg har vi her i
byen for tiden. Han er hyggelig, men,
stakkar, næsten bestandig syg. –
Han kommer nok ikke tilbage til
Paris, sier han. –
 Ja, naa faar
De leve saa vel da. Og naar De
ikke har noe andet aa gjøre, saa kan
gerne skrive noen ord til mig, synes
jei.
  Mand min hilser. – Deres
hengivne Aase Nørregaard.


Hytta i Stavanger den 27-2-