Munchmuseet, MM K 816

MM K 816, Munchmuseet. Datert 23.03.1909. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 23.3.1909    Kjære Munch


    Jeg gratulerer med den storartede succes du har hat her hjemme!
Det er merkelig hvordan omslaget er kommet pludselig og avgjørende. Det
er vel de mange unge som har lært av dig, som har forberedt jordbunden.
Nu ser og forstaar man mesteren selv.

    Thiis har idag leveret mig til besvarelse et telegram fra Trondhjems
kunstforening
, saalydende: «Direktionen finder kjøp vanskelig uset. Hvis
endel bilder kan sendes til utvalg, f.ex. Strindberg, Meyer, dameportræt
blaat, mand og kvinde 1500, landskap 1500, stjernehimmel, forpligter
vi os kjøpe mindst 1800 kroner.»

    Herpaa har jeg svaret: «Munch tilskrevet, om bilderne kan sendes.»
Jeg tør nemlig, likesaalitt som Thiis, træffe nogen bestemmelse uten at
spøre dig. Det er jo din mening at sende utstillingen til Bergen herfra?
Skal da de bilder, de ønsker til Trondhjem, sendes strax dit, saa de ikke
kommer med i Bergen, eller skal de først sendes til Trondhjem efter
at ha været utstillet i Bergen? Kunstforeningen \i Trondhjem/ maa vel antas
at vedstaa sit tilbud, selv om det varer en stund før den kan gjøre
sit valg.

    Svar mig pr. omg.
    Takk for den flotte souper paa Grand! Vi hadde det meget
hyggelig.

    
    Din
Harald Nørregaard