Munchmuseet, MM K 807

MM K 807, Munchmuseet. Datert 22.03.1907. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 22.3 1907.    Kjære Munch


    Jeg får i dag en meddelelse fra «Folkebanken» om, at dit lån \kr.316.-/ er forfaldent
den 20de febr. og må ordnes i løbet af denne måned. Send mig derfor
den nødvendige besked og i tilfælde penge til ordning af sagen.

    – Vi hører svært lidet fra dig nu. Men du må ikke ganske glemme
dine gamle venner! Her hjemme er dukket op en ung maler Bernh.
Folkestad
, som har nogen glimrende farver. Foreløbig har han kun an-
vendt dem pa stilleben, blomster og høns; men hvad han har gjort af
dette, er glimrende. Jeg kunde ikke dy mig for at kjøbe et billede af ham!
I det hele begynder de unge, der har tapt dig som sit fornemste forbillede
at røre på sig. Thorsteinson skal om nogle dage have en stor udstilling, som
vist vil byde på gode ting. – Men vi begynder at længes efter at se noget
af selve mesteren! Kunde du ikke for de få retferdiges skyld forbarme
dig over dit fædreland og udstille nogen af dine nye billeder her? Lugné-
Poe
og Suzanne Desprès, som vi har været meget sammen med i disse
dage havde set nogen af dine billeder i Paris \Berlin/ og var begeistrede. De vilde
svært gjerne have kjøbt et billede af dig – jeg syntes, han talte om en
hvid vei, med nogle hoveder i forgrunden – men fandt priserne over
sin evne. Kunde du gjennem mig tilbyde ham en billigere pris end den
officielle? – Vi lever bare godt – men vilde svært gjerne høre lidt fra
dig og se lidt af dig!

    
    Din Harald Nørregaard
    Mange hilsner fra Aase