Munchmuseet, MM K 767

MM K 767, Munchmuseet. Datert 23.10.1926. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Mr. Ed. Munch
    artiste peintre
    Grand hotel
    12 Boulev. des Capucines
    Paris


    
    Kjære Munch


    Tak for brev idag. Tag det
med ro det tøvet, som stod
i Politiken og Aftenposten. Det
er ingen, som har fæstet sig
ved det. Sendte dig for etpar dage
siden et brev til Paris, poste
restante. Hils Delius og Dyre
Diriks
og frue, hvis du træffer dem.

    
    Selv hilser jeg dig i hærrens navn
    din Jappe