Munchmuseet, MM K 735

MM K 735, Munchmuseet. Datert 12.02.1914. Brev fra Paul Ingebretsen.
Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    PAUL INGEBRETSEN
    TELEGRAMADRESSE:
    „PAUL“
    TELEFON 5085


    
Kristiania 12 Febr 1914
Stenersgaden 9


    Herr Edv Munch
    p.t. Frankfurt am Main


    Av Aviserne ser jeg, at De tænker paa
at dekorere Repræsentationssalen paa Udstillingen.

    Jeg er derved kommet til at tænke paa
om ikke disse Billeder senere vilde passe
for Herr Rasmus Meyer til den Sal, som han
har tænkt sig dekoreret af Dem. – Da det jo
kun er 3 Feldter som skal dekoreres i
Repræsentationssalen og der selvfølgelig hos
Meyer blir flere, maatte vel disse Feldter
males med det for Øie, at de kunde supleres
med flere. – Hvad enten det nu kan bli
noget av dette eller ikke, saa vil jeg være
Dem meget forbunden for at kunne faa
en Conference med Dem saasnart De
kommer hjem.
        Med hilsen, Deres forb
Paul Ingebretsen