Munchmuseet, MM K 616

MM K 616, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag aften    Kjæreste du –
 Jeg fik nu et brev
fra Aase, hvori hun fortæller at
H.N. har truffet dig – at du var
tilsyneladende værre end noensinde –
og at du hadde sagt ham, at du
syntes det var saa frygteligt at
jeg hadde det saa vondt – Er det
muligt, at det er blit samtalen
mellem dig og N.s nu – Skal
de sættes ind i hver tanke, hvert
ord vi vexler – hvorfor er det blit
saan? Fordi Aase er venlig nok

 

      

til at underrette mig om, naar hun
har seet og truffet dig, at fortælle –
hvordan du hadde det osv, er det vel
ikke hendes pligt at blande sig i vort.

    Syns du det? Er jeg ja for en
stor del skyld i at du fremdeles er
elendig og umulig – mine breve
til dig skal vel ikke være noen
beklagelse, men jeg skriver saan
som jeg føler og tænker – skriver til
dig det som rører sig i mig fordi det
er naturligt for mig. Men jeg skal
nok forsøge i de breve, som jeg
nødvendigvis maa sende dig at

 

      

beholde mine tristeste ting for mig selv –
saameget jeg kan – det er saa forfærdelig
for mig og høre hvor du har det vondt
bestandig – og saa at det er min skyld –
jeg som vil saa gjerne, mest af alt gjøre
det godt –      Hva skal jeg gjøre for
ikke at gjøre dig noe vondt – skal jeg
da ikke skrive til dig – det kan jeg
ikke holde ud – men jeg ber dig
ialfald om at du sier mig hva du
vil jeg skal vide og ikke lar det gaa
gjennem Ns. Det har vi da ikke
behøvet før!
  Tusen hilsener og kys
fra
 din Tulla