Munchmuseet, MM K 592

MM K 592, Munchmuseet. Datert 30.12.1899. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Potsdam – 30te Dec. – 99.    Min kjære ven!


    Saa befinder jeg mig
da her – langt fra alle –
paa en liden Gasthof:
«Stadt Wittenberg», som jeg
har opsøgt, og hvor jeg haaber,
jeg kan ha det forholdsvis
roligt og godt.

    Du kan tro, det er
vanskeligt at finde noe
sted at bo. De ser pa
en med mistænkelige
øine og kan ikke tænke
sig andet end én grund –

 

      

hvorfor en dame vil bo
saa allene.

    Obstfelders var med herud
til betryggelse – men det
hjalp ikke meget.

    Tyskerne er noen fæ –
som ikke eier instinkt –
jeg har i Berlin oplevet de
utroligste ting, skjønt jeg
aldrig gjør mig bemærket –
mens derimod fru 0. som
skriger og gjør scener overalt,
gaar i fred. –

    Ja, saa sidder jeg altsaa
her mutters allene, bare
med bøger og radersager til

 

      

underhold – men det er
kanske godt for mig at vende
mig til det! –

    Du kan ikke
rigtig sætte Dig ind i en kvindes
væsen, kjære Edvard, Du glemmer,
at Du er en mand, som har
hodet fyldt af tusen ting, som
har nok i Dig selv og Dit og
kan hente alt ud fra Dig selv,
og gaar fuldstændig op i det –
mens vi bare kan gaa opi
og tænke paa den, vi er gla i;
og lar alt andet seile sin egen
sø. – Saan er vi, ser Du

    Jeg længes efter lidt
fra Dig – mon hvordan Du

 

      

har det nu. Er der ikke snart
et resultat efter dit rolige
ophold deroppe?

    Jeg har følt mig meget bedre
i den sidste tid og tror nok, jeg
har sogar \lagt/ lidt paa mig; men
efter al flytningen er jeg igjen
blit forkjølet, saa jeg ved ikke, om
jeg kan reise ind imorgen aften
‹Sylvester›, som jeg lovte frk. V. og Obstf.

    Tak da kjære Du for alt i dette
gamle aar, for hva Du har vært
for mig – alt –. Og giv det
nye maa bringe Dig mere
glæde end det gamle – og helbred
og alt godt.

 

      

    
    
    Tusen hilsener; et nytaarskys fra
    Din ensomme ven
Tulla