Munchmuseet, MM K 82

MM K 82, Munchmuseet. Datert 16.05.1889. Brev fra Henrik Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    Kr 16/5 89.
    Hr Edv. Munch!


    Efterat du først paa den mest
hensynsløse maate har bemægtiget
dig Karl Jensens billede, optræder
du overfor mig paa en saadan
maate som idag paa Karl Johan,
– derfor maa du vel lægge merke
til, at dette er det sidste skridt av
hensyn fra min side.

    Vil Karls arvinge benægte
min ret til billedet, blir dette en
sak mellem dem og mig, – du har
i hvert fald ingen ret til billedet.

    Dersom ikke billedet imorgen
aften kl 6 er indleveret i mit

 

      

logi, gør jeg din far bekendt med,
hvad jeg videre agter at gøre, forat
der skal ha været anledning for
ham til at hindre det.

    Hvis ikke billedet lørdag form
først. kl 12 middag er indleveret
hos mig, anmelder jeg saken for
politiet og indrykker samtidig
en advarsel i avisen med begge
vore navnes fulde nævnelse.

    En saa uforskammet opfør-
sel som denne din nu stiller dig
utenfor dannede menneskers klasse,
men den gjør mer. Den stiller
dig utenfor en gentlemans og jeg be-
klager at ha gjort denne erfaring.

    
    Henrik Dedichen