Statsarkivet i Oslo, Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253)

Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253), Statsarkivet i Oslo. Datert 18.4.1940. Varia.
Filologisk kommentar: Testamente.