Riksarkivet, PN 1073

PN 1073, Riksarkivet. Datert 21.10.1890. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement