Riksarkivet, PN 1071

PN 1071, Riksarkivet. Datert 24.3.1891. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement