Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 289)

Brevs. 518 (PN 289), Nasjonalbiblioteket. Datert 29.9.1904. Brev til Bruno Cassirer Kunstverlag

© Nasjonalbiblioteket, NB_91194A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_91194A00002