Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 250)

Brevs. 334 (PN 250), Nasjonalbiblioteket. Datert 1.8.1911. Brev til Juryen for Aula-konkurransen

© Nasjonalbiblioteket, NB_56226A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56226A00002