Munchmuseet, MM N 3756

MM N 3756, Munchmuseet. Datert 6.1917. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 5380. Brevet er datert 21.6.1917, så notatet må være senere.