Munchmuseet, MM N 2051

MM N 2051, Munchmuseet. Datert 30.4.1937. Brevutkast til Fritz Michael Treschow.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2051 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2051 bl. 1v