Munchmuseet, MM K 4582

MM K 4582, Munchmuseet. Datert [??].07.1914. Brev fra Karen Bjølstad.