Munchmuseet, MM K 1574

MM K 1574, Munchmuseet. Datert 25.04.1917. Brev fra Linke Jørgensen.