Munchmuseet, MM K 1314

MM K 1314, Munchmuseet. Datert 03.03.1939. Brev fra Aker Kommune.