Katter i Munchs tekster

Det er ikke bare i novellen «Den hvide kat» vi møter katter i Munchs tekster. Katter opptrer flere ganger, både i brev og brevutkast, og i andre litterære opptegnelser.

. MM T 120, bl. 3r

MM T 120, bl. 3r

I juli 1896, åtte år før novellen ble skrevet, er Munch i Paris. At det også er der handlingen i novellen er lagt, er neppe tilfeldig. I et brevutkast skriver han hjem til sin tante, og forteller i en dagligdags tone hva han bedriver dagene med, hvordan været er, og hva han arbeider med. Så forteller han om en katt (MM N 819):

– Katten er nu endelig
bleven tam – så den
stadig vil op i atelieret
og morrer sig med at
se på at jeg arbeider –
når den ikke får lov at
komme op skriger den
ynkelig –

Samme år, og fremdeles i Paris, skriver Munch hjem til sin søster Inger. Han forteller om katten han har i atelieret sitt (MM N 1100):

Kjære Inger! Tak for
brevet –
[... ]
Jeg husker ikke om jeg har
fortalt at jeg har måttet
jage katten ud i gaarden –
den kunde ikke opdrages

I 1899 skriver Munch et notat av mer skjønnlitterær karakter, men i motsetning til novellen «Den hvide kat», kan vi ikke snakke om noen helhetlig fortelling. Men også denne katten har en uhyggelig og mystisk opptreden. Jeg-personen sitter på restaurant sammen med en kvinne (MM N 119).

Året efter sidder jeg med en
Kvinde i en Restaurant
– Kvinden stortutet og jeg
var syg og ulykkelig –
Pludselig kommer en hvid Kat
frem og ser på os –
Kattens Blik var et
Menneskes og jeg grøsser og sier
– Hvis Du enda havde et
Blik som denne Kat så jeg kunde
se Dig i Sjælen for Du har intet Blik

I 1900 skriver han et brevutkast til Tulla Larsen, en kvinne han har hatt et turbulent forhold til i mange år. Notatet ovenfor ble muligens inspirert av den situasjonen Munch refererer til her (MM N 1841):

Du husker jeg – en aften
jeg pinte Dig så – Du havde
løiet for mig – men jeg
havde jo ikke behøvet at fare
slig afsted – husker Du
den hvide katten som
så på os – ligesom ind i sjælen –
og jeg sagde om Du havde
sådanne øine – Du gråt tror jeg
– Det var stygt sagt af mig
– men noget var deri

Også i dette brevutkastet har katten en underlig framtreden, akkurat som i novellen. Det virker som om katter i Munchs verden er bærere av spesielle, gåtefulle egenskaper, ja, at de rett og slett er vanskelige å gripe. Kanskje er det derfor Munch kun sjelden gjenga katter i sin kunst?