Dorothy Boleyn Drewry

Dorothy Ethel Boleyn Drewry Waldenström (1919–2018)
Norsk jusstudent, senere advokat. Modell for Munch i 1942. Flyktet fra Norge til Sverige under krigen og bodde der resten av sitt liv.

Brev fra Dorothy Boleyn Drewry til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 110.   Brev. Datert 24.08.1942.  
Munchmuseet, MM K 111.   Brev. Datert 06.09.1942.  
Munchmuseet, MM K 112.   Brev. Datert 13.10.1942.  
Munchmuseet, MM K 113.   Brev. Datert 26.04.1943.  
Munchmuseet, MM K 114.   Brev. Datert 23.09.1943.  

Dorothy Boleyn Drewry er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2r
«Adv. Drewry Modellen Chrystantemum»