H. Nielsen

H. C. Nielsen Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk kjøpmann i Åsgårdstrand.

Brev fra H. Nielsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 742.   Brev. Datert 07.09.1903. 
«Jeg tillader mig herved atter at anmode om, at De venligst indbetaler paa Deres Debet til mig. Jeg har stærkt Brug for Penger nu om Dagen, og tør anmode Dem om velvillig at indbetale idag» 
Munchmuseet, MM K 5363.   Brev. Datert 16.10.1903.  
Munchmuseet, MM K 5364.   Brev. Datert 19.12.1904.  
Munchmuseet, MM K 5365.   Brev. Datert 02.11.1908.  

H. Nielsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 2754.   Brev fra Max Linde. Datert 15.12.1902. Se s. 4
«〃 Kjøbmand Nielsen Asgårdstrand»
Munchmuseet, MM N 277.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 1903. Se s. 1
«Jeg fik et Brev fra Kjøbmand Nilsen i Aasgaardstrand hos hvem jeg har handlet i 20 Aar –»