Fr. Kreyberg

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Fr. Kreyberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 414.   Brev. Datert 03.11.1922. 
«Refererende til mit ærbødige av 24 Oktober, fik jeg igaar meddelelse om at de to smaa kvartfat « ST . EMILION » var kjørt ut til Dem. Hvis De nu vil la et eller begge fat ligge utappet, maa der sørges for, at spunsehullet ligger paa siden saa der ingen luft kan komme ind til vinen. Selvfølgelig er det ene rette, at la vinen tappe op og ligge paa flasker. Det glæder mig at De tok denne vin, De vil faa megen glæde av den. Som sidst har jeg sendt anvisning gjennem banken forat De ikke skal ha noe bryderi med remisse.» 

Fr. Kreyberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 114v
«Holst HalvorsenFred Olsen Kreyberg F. O. gravurer»