Ragnhild Olsen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Ragnhild Olsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3521.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Rolf Hansen Ragnhild Olsen»