Per Kure

(1872–1945)
Norsk elektrotekniker og næringslivsleder. Han var en sentral person ved innføringen av elektrisiteten i Norge. Kan ha hjulpet Munch med elektrisk belysning i Aulaen eller på Ekely.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Per Kure

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2281.    Brevutkast. Ikke datert.
«De udgifter der {er}har været { … }påkrævet ved experimenter»

Brev fra Per Kure til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5525.   Brev. Datert 12.08.1916.  
Munchmuseet, MM K 5526.   Brev. Datert 17.07.1922.  
Munchmuseet, MM K 5527.   Brev. Datert 14.05.1919. 
«Levert ifølge Deres bestill. av 14/5–19. pr. telefon ved Frk. Ingrid Rogne. Betingelser: netto fix kontant S. nr. 18579» 
Munchmuseet, MM K 5528.   Brev. Datert 17.07.1922.  
Munchmuseet, MM K 5529.   Brev. Datert 19.01.191[?]. 
«Hermed følger fra 2 ‹Skjærmer› 4 ‹Kupler›» 

Per Kure er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 187.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Elekt Kure»