Gösta Svenæus

Fødsels- og dødsår ukjent
Svensk filosof, Munch-forsker. Utga flere bøker om Munch.

Tilknyttet

    Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Gösta Svenæus

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

    Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 307).    Brev. Datert 3.12.1937.
    «Det intresserer mig at høre at De er beskjæftiget med et arbeide om mine Aula billeder Kommentar – Man vil jo i mange krese lagt på hylden –»