Ragnhild Bye

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Slektning av Lilla Bye.

Relaterte personer

Ragnhild Bye er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1653.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lilla Bye. Ikke datert. Se bl. 1r
«Er {F}frøken { … }Ragnhild Bye hjemme?»