Marta Sandal

Marta Christine Sandal (1878–1930)
Norsk-amerikansk sanger. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev fra Marta Sandal til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 965.   Brev. Datert 21.02.1902. 
« ja jeg vil gjerne komme, og da Karl Wieck fortalte mig, at De altid har Model efter kl. 11 er det vel bedst jeg kommer før den tid, altsaa omkring 1/2 10. I fald De ikke sender mig nogen anden Besked, kommer jeg Mandag paa den tid. Jeg er rigtignok overmaade søvnig og styg saa tidlig om Morgenen, men det faar jo bli Deres Sag.» 

Marta Sandal er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2545.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wieck. Ikke datert. Se bl. 1v
«Fraulein Sandal ist hier und ich werde Ihnen Sie { … }bald besuchen –»