Kai Møller

Kai Bisgaard Anker Møller (1859–1940)
Norsk godseier, organisasjonsmann og politiker. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev fra Kai Møller til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5718.   Brev. Datert 12.02.1918. 
«Efter vor Avtale sist kommer jeg til Kristiania førstk. Thorsdag Aften og er da til Deres Raadighet – Fredag Formid. mellem Kl. 9–12 samt den paafølgende Lørdag For- middag. –» 

Kai Møller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 198.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 42r
«            Kai Møller»